Úvod

Poskytované služby

 • Komplexná služba na najvyššej odbornej úrovni orientovaná na zákazníka
 • Individuálny prístup k zákazníkovi
 • Istota nezávislosti poskytovateľa poisťovacích služieb
 • Zefektívnenie poistenia v zmysle "vyššia kvalita za nižšiu cenu"
 • Možnosť zjednania poistných produktov a podmienok, ktoré bežne poistný trh neposkytuje
 • Organizovanie verejného obstarávania pre výber poisťovne pre subjekty, ktoré sú zo zákona povinné vyhlásiť verejné obstarávanie
 • Bezpečná ochrana poskytovaných informácií
 • Poskytovanie poradenstva vo všetkých oblastiach poisťovania
 • Vypracovanie koncepcie poistenia smerujúceho k maximálnej poistnej ochrane proti škodám, ktoré by ekonomicky ohrozovali klienta
 • Oceňovanie majetku klienta s cieľom stanoviť správne poistné hodnoty, aby poisťovňa v prípade škody neuplatnila podpoistenie
 • Posudzovanie ponúk poisťovní pre klienta tak, aby získal informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých ponúk
 • Zastupovanie klienta pri prejednávaní poistných udalostí v poisťovni so zameraním najmä na správnosť a včasnosť likvidácie
 • Správa poistenia, t.znam. prejednávanie zmien, prípadných dodatkov, výpovedí apod.

Zahájenie spolupráce

 • Podpísanie oznámenia k zastupovaniu v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s poistením.
 • Analýza súčasného stavu krytia poistných rizík resp. jestvujúcej poistnej zmluvy.
 • Porovnanie doterajšieho krytia poistných rizík s objektívnou potrebou vyplývajúcou z analýzy.
 • Kombinácia skutočných potrieb, požiadaviek ale aj možností klienta a vypracovanie rizikovej správy pre oslovenie poisťovní.
 • Odsúhlasenie obsahu rizikovej správy klientom.
 • Zadanie ponúk na krytie rizík poisťovniam - vytváranie konkurenčného prostredia s ohľadom na cenu krytia poistných rizík.
 • Vyhodnotenie ponúk poisťovní a vypracovanie odporučenia s ohľadom na charakteristiku poisťovní a ich produktov vo vzťahu ku špecifickým požiadavkám klienta.
 • Výber poisťovne po odsúhlasení klientom.
 • Kontrola poistnej zmluvy pred jej uzavretím popísaním klientom.

Spolupráca v priebehu trvania poistnej zmluvy

 • Spravovanie poistnej zmluvy vrátane komunikácie s poisťovňou, s ktorou má klient uzavretú zmluvu.
 • Aktualizácia poistných zmlúv v závislosti od zmien prebiehajúcich u klienta, dodatky, vinkulácie a pod.
 • Spracovanie podkladov pre likvidáciu poistnej udalosti a dohliadanie na jej priebeh so zreteľom na rýchlosť výplaty poistného plnenia.
 • Poskytovanie informácií o zmenách a novinkách v ponuke poistných produktov.
 • VIP servis pre majiteľov a manažment spoločností, ktoré sú našimi klientmi.
 • V prípade potreby, preškolenie zamestnancov klienta v základných otázkach poistenia, pri hlásení poistných udalostí a pod.

Sídlo spoločnosti
INPOL SK s.r.o.
Teslova 30
Bratislava, 821 02
Slovensko
P: (+421) 0905 452 990
e-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.